EMDR

EMDR

Wat is EMDR?
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, vrij vertaald: vermindering van de gevoeligheid en opnieuw verwerken door oogbeweging. EMDR is een therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van ingrijpende (traumatische) ervaringen. 
Voorbeelden daarvan zijn:

- Verlies van baan
- (Auto)ongeluk
- Brand
- Natuurramp
- Akelige medische ervaringen
- Slachtoffer zijn van misdrijf of geweld
- Getuige zijn van misdrijf of geweld
- Verkrachting of aanranding
- Misbruik
- Mishandeling
- Verwaarlozing door ouders
- Plotseling verlies van een naaste
Bij welke klachten is EMDR een geschikte behandelmethode?
EMDR kan een belangrijke bijdrage leveren aan verlichting van de volgende klachten:

- Herbelevingen
- Vermijdingsgedrag 
- Schuldgevoel
- Stress
- Schaamte
- Slecht humeur
- Depressie
- Piekeren
- Angsten
- Negatief zelfbeeld
- Slaapproblemen

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van één of meer beschadigende, ingrijpende en/of traumatische ervaringen. 
Gebeurtenissen die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat zijn of haar klachten hierop te herleiden zijn. Het doel van EMDR is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met als gevolg het verminderen of laten verdwijnen van de klachten.

Is EMDR geschikt voor je?
Voorafgaand aan de EMDR-behandeling wordt uitgebreid aandacht besteed aan de oorzaak en achtergronden van je klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder je persoonlijke draagkracht en de last die je van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of EMDR de meest geschikte behandelmethode is.
Share by: