Crisis

WAT TE DOEN IN EEN CRISISSITUATIE?

 Acuut (levens)gevaar of ernstige overlast: bel direct 112. 
 

Geen acuut gevaar en het kan wachten tot de volgende werkdag: dan heeft dat de voorkeur. 

Als het niet kan wachten tot de volgende werkdag bel dan uw huisarts of de huisartsenpost (0900 - 70 60 504). Deze schakelt de IHT (Intensive Home Treatment) Crisisdienst in van Pro Persona. Als u in een acute psychische crisis bent, helpt een hulpverlener van de IHT Crisisdienst u. De hulp varieert van een eenmalig contact tot intensieve thuisbehandeling en/of acute opname. Het is gebruikelijk dat er hierna contact is tussen de Crisisdienst en mij. 
Wanneer u zich erg wanhopig voelt, is het allerbelangrijkste dit te delen met uw omgeving. Hierbij horen ook professionals zoals ik of uw huisarts. U vindt 24 uur per dag een luisterend oor bij sensoor.nl. U kunt hen ook bereiken op telefoonnummer 0900 - 0767.

U kunt 24 uur per dag terecht op mijn e-health platform Karify. Berichten lees ik in principe dinsdag tot en met vrijdag overdag.

U kunt ook contactleggen met 113online.nl. Deze organisatie biedt ondersteuning wanneer u denkt aan zelfmoord. U kunt deze organisatie ook bellen op telefoonnummer 0900 - 0113. 


Heeft u te maken met huiselijk geweld, zelf of in uw omgeving? Meer informatie over wat u kunt doen vindt u op veilig thuis.nl.

Maakt u zich zorgen over uw eigen of andermans seksuele gevoelens voor kinderen en u wil daarover in gesprek met iemand anders dan mij, dan kunt u terecht bij Stop it now!
Share by: