Tarieven

TARIEVEN

PSYCHOTHERAPIE 
EMDR
E-HEALTH


Tarieven voor psychotherapie (GGZ) worden volgens het systeem van Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) berekend en zijn vrijgesteld van BTW.
Ik bied zowel Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (gb-GGZ) als Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (g-GGZ). EMDR en e-Health kunnen daar onderdeel van zijn.
LEES MEER

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


Voor gesprekken in het kader van persoonlijke ontwikkeling of coaching is het tarief 85,00 euro (excl. 21% BTW) per sessie. 
LEES MEER

MINDFULNESS


Met enige regelmaat verzorg ik mindfulness-trainingen van een of meer dagen. Deze hebben een vaste prijs en worden niet vergoed door zorgverzekeraars vanuit het basispakket. 

Op Mindfulness gebaseerde cognitieve gedragstherapie kan uiteraard onderdeel uitmaken van psychotherapie.

THERAPIE OF PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

In het eerste gesprek (intake) bepalen we samen welk kader het beste bij u past, waarbinnen we met elkaar werken. Een gesprek duurt in principe 50 minuten. Indien gewenst kunnen we daar andere afspraken over maken. Generalistische basis GGZ is bedoeld voor lichte en matige psychische klachten. Gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor zwaardere klachten of meer complexe problematiek.

GENERALISTISCHE BASIS-GGZ

In de generalistische basis-GGZ zijn er grofweg vier mogelijkheden: 

1-2 gesprekken - Onvolledig behandeltraject - 192,92 euro
3-6 gesprekken - Kort behandeltraject - 472,65 euro
7-9 gesprekken - Middellang behandeltraject - 805,34 euro
10-12 gesprekken - Intensief behandeltraject - 1262,82 euro

De genoemde tarieven zijn de maximale tarieven. Afhankelijk van de afspraak die ik daarover heb met uw zorgverzekeraar breng ik daarvan een percentage tussen 85% en 100% in rekening.
NZa tariefbeschikking gb-GGZ

GESPECIALISEERDE GGZ

Het tarief wordt bepaald aan de hand van het aantal minuten dat besteed wordt aan de behandeling en verschilt per hoofddiagnose. Het aantal minuten is onderverdeeld in directe minuten (contact tussen u en mij, face-to-face, via telefoon of via e-health) en indirecte minuten (overleg met huisarts, rapportage, opstellen behandelplan). Als voorbeeld ziet u hieronder de tarieven voor depressieve stoornissen:

Vanaf 250 tot en met 799 minuten: 1.324,25 euro
Vanaf 800 tot en met 1799 minuten: 2.579,71 euro
Vanaf 1800 tot en met 5999 minuten: 4.675,29 euro
Vanaf 6000 tot en met 11999 minuten: 8.023,12 euro
Et cetera.

Voor het traject tot 250 minuten gelden de volgende tarieven (behandelingen kort)
Vanaf 0 tot en met 99 minuten: 138,07 euro
Vanaf 100 tot smet 199 minuten: 330,66 euro
Vanaf 200 tot en met 399 minuten: 635,80 euro

De genoemde tarieven zijn maximale tarieven. Afhankelijk van de afspraak die ik daarover heb met uw zorgverzekeraar breng ik daarvan een percentage tussen 85% en 100% in rekening.

NZa tariefbeschikking g-GGZ

OVERIGE PRODUCTEN GGZ

Soms kan er geen diagnose gesteld worden volgens de DSM 5 classificatie. Een klein aantal diagnoses valt buiten het basispakket. Als u dan toch behoefte heeft aan psychotherapie wordt het tarief berekend als 'overig zorgproduct'. 

60 minuten - overig zorgproduct (OZP) - 95,00 euro

Het aantal minuten is onderverdeeld in directe minuten (contact tussen u en mij, face-to-face, via telefoon of via e-health) en indirecte minuten (overleg met huisarts, rapportage, opstellen behandelplan).

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Voor gesprekken in het kader van persoonlijke ontwikkeling of coaching stel ik geen diagnose. Het betreft daarom geen zorg en valt niet onder de GGZ. We werken met uw ontwikkelvraag als uitgangspunt. Het tarief is 85,00 euro (excl. 21% BTW) per sessie van 50 minuten. 
Op alle tarieven zijn betalingsvoorwaarden van toepassing.
IBAN NL66 RABO 014.14.11.384
Share by: