Tarieven en vergoedingen

TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

PSYCHOTHERAPIE 
EMDR
E-HEALTH


De kosten voor uw behandeling  worden geheel of gedeeltelijk vergoed worden door uw zorgverzekering. 
Ik bied zowel Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (gb-GGZ) als Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (g-GGZ). EMDR en e-Health kunnen daar onderdeel van zijn.
Tarieven voor psychotherapie  (GGZ) worden volgens het systeem van Diagnose Behandel Combinaties  (DBC's) berekend en zijn vrijgesteld van BTW. 
LEES MEER

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


Voor gesprekken in het kader van persoonlijke ontwikkeling of coaching is het tarief 85 euro (excl. 21% BTW) per sessie. Sommige werkgevers vergoeden (een deel van) de kosten voor hun werknemers. Eigen ondernemers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, kosten opvoeren voor de omzetbelasting. 
LEES MEER

MINDFULNESS


Met enige regelmaat verzorg ik mindfulness-trainingen van een of meer dagen. Deze hebben een vaste prijs en worden niet vergoed door zorgverzekeraars vanuit het basispakket. 

Sommige (aanvullende) ziektekostenverzekeringen vergoeden Mindfulness voor een bepaald bedrag per jaar.

Op Mindfulness gebaseerde cognitieve gedragstherapie kan uiteraard onderdeel uitmaken van psychotherapie.

THERAPIE OF PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

In het eerste gesprek (intake) bepalen we samen welke vorm van zorg het beste bij u past. Een gesprek duurt in principe 50 minuten. Indien gewenst kunnen we daar andere afspraken over maken.

GENERALISTISCHE BASIS-GGZ

In de generalistische basis-GGZ zijn er grofweg vier mogelijkheden: 

1-2 gesprekken - Onvolledig behandeltraject - 192,92 euro
3-6 gesprekken - Kort behandeltraject - 472,65 euro
7-9 gesprekken - Middellang behandeltraject - 805,34 euro
10-12 gesprekken - Intensief behandeltraject - 1262,82 euro

De genoemde tarieven zijn de maximale tarieven. Afhankelijk van de afspraak die ik daarover heb met uw zorgverzekeraar breng ik daarvan een percentage tussen 85% en 100% in rekening.
NZa tariefbeschikking gb-GGZ

GESPECIALISEERDE GGZ

Het tarief wordt bepaald aan de hand van het aantal minuten dat besteed wordt aan de behandeling en verschilt per hoofddiagnose. Het aantal minuten is onderverdeeld in directe minuten (contact tussen u en mij, face-to-face, via telefoon of via e-health) en indirecte minuten (overleg met huisarts, rapportage, opstellen behandelplan). Als voorbeeld ziet u hieronder de tarieven voor depressieve stoornissen:

Vanaf 250 tot en met 799 minuten: 1345,48 euro
Vanaf 800 tot en met 1799 minuten: 2645,75 euro
Vanaf 1800 tot en met 5999 minuten: 4835,77 euro
Vanaf 6000 tot en met 11999 minuten: 8281,63 euro
Et cetera.

De genoemde tarieven zijn maximale tarieven. Afhankelijk van de afspraak die ik daarover heb met uw zorgverzekeraar breng ik daarvan een percentage tussen 85% en 100% in rekening.

NZa tariefbeschikking g-GGZ

OVERIGE PRODUCTEN GGZ

Soms kan er geen diagnose gesteld worden volgens de DSM-IV classificatie. Een klein aantal diagnoses valt buiten het basispakket. Als u dan toch behoefte heeft aan psychotherapie wordt het tarief berekend als 'overig zorgproduct'. 

60 minuten - overig zorgproduct (OZP) - 95,00 euro

Het aantal minuten is onderverdeeld in directe minuten (contact tussen u en mij, face-to-face, via telefoon of via e-health) en indirecte minuten (overleg met huisarts, rapportage, opstellen behandelplan).
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Voor gesprekken in het kader van persoonlijke ontwikkeling of coaching stel ik geen diagnose. We werken met uw ontwikkelvraag als uitgangspunt. Het tarief is 85 euro (excl. 21% BTW) per sessie van 60 minuten. 

Het ontwikkeltraject kan door particulieren, werkgevers en zelfstandig ondernemers als studiekostenpost bij de belastingaangifte worden opgevoerd. Voorwaarde is dat u ontwikkeltraject in verband moet staan met inkomensverwerving of verbetering van uw positie op de arbeidsmarkt. De eerste 250,00 euro zijn niet aftrekbaar.

Aan deze informatie over fiscale regelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij uw belastingadviseur.

Website belastingdienst
Op alle tarieven zijn betalingsvoorwaarden van toepassing.
IBAN NL66 RABO 014.14.11.384

GENERALISTISCHE BASIS GGZ 


Volledige vergoeding bij alle verzekeraars na betaling van het eigen risico

GESPECIALISEERDE GGZ


Volledige vergoeding bij alle verzekeraars na betaling van het eigen risico

behalve bij CZ, Delta Lloyd en OHRA

OVERIGE 
PRODUCTEN GGZ


Geen vergoeding door uw ziektekosten
verzekeraar

Vergoeding mogelijk vanuit aanvullende verzekering, afhankelijk van uw polisvoorwaarden

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


Geen vergoeding door uw ziektekosten verzekeraar
Share by: