Vergoedingen

VERGOEDINGEN

GENERALISTISCHE BASIS GGZ 


In 2017: 
Volledige vergoeding bij alle verzekeraars na betaling van het eigen risico

In 2018: 
Volledige vergoeding bij alle verzekeraars na betaling van het eigen risico

behalve bij Besured, CZ, Delta Lloyd, National Academic, OHRA, Promovendum
LEES MEER

GESPECIALISEERDE GGZ


Volledige vergoeding bij alle verzekeraars na betaling van het eigen risico

behalve bij CZ, Delta Lloyd en OHRA

Vanwege budgetafspraken met de zorgverzekeraar heb ik voor cliënten die verzekerd zijn bij VGZ of daaraan gelieerde verzekering helaas geen ruimte meer in 2017

In 2018: 
Volledige vergoeding bij alle verzekeraars na betaling van het eigen risico

behalve bij Besured, CZ, Delta Lloyd, National Academic, OHRA, Promovendum
LEES MEER

OVERIGE 
PRODUCTEN GGZ
EN
MINDFULNESS


Geen vergoeding door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket

Vergoeding mogelijk vanuit aanvullende verzekering
Overige producten GGZ
LEES MEER
Mindfulness
LEES MEER

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


Geen vergoeding door uw zorgverzekeraar 

Onder voorwaarden zijn kosten fiscaal aftrekbaar
LEES MEER

BIJ CZ, DELTA LLOYD OF OHRA VERZEKERD?
BIJ BESURED, NATIONAL ACADEMIC OF PROMOVENDUM VERZEKERD?


Met CZ, Delta Lloyd en OHRA heb ik voor 2017 alleen een contract voor generalistische basis-GGZ. In 2018 heb ik met Besured, CZ, Delta Lloyd, National Academic, OHRA en Promovendum geen contracten. U krijgt voor de ongecontracteerde zorg, met een naturapolis van een van de genoemde zorgverzekeraars, een deel (tussen 50 en 80%) vergoed. Heeft u een restitutiepolis bij deze verzekeraars, dan kunt u rekenen op volledige vergoeding van het marktconforme tarief, na betaling van het eigen risico en verwijzing door uw huisarts. 

CONTRACTEN MET ALLE VERZEKERAARS

VOORWAARDEN VOOR VERGOEDING PSYCHOTHERAPIE

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van: 

- Diagnose volgens DSM-5-classificatie
- Verwijzing van uw huisarts
- Niet gelijktijdig een andere GGZ behandeling voor dezelfde diagnose

Soms kan er geen diagnose gesteld worden volgens de DSM-5 classificatie. Een klein aantal diagnoses valt buiten het basispakket. Als u dan toch behoefte heeft aan psychotherapie wordt het tarief berekend als 'OZP' (overig zorgproduct). OZP wordt niet vergoed vanuit het basispakket.

MOGELIJKHEDEN VOOR VERGOEDING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Sommige werkgevers vergoeden (een deel van de) kosten in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Een persoonlijk ontwikkeltraject kan door particulieren, werkgevers en zelfstandig ondernemers in 2017 nog als studiekostenpost bij de belastingaangifte worden opgevoerd. Voorwaarde is dat uw ontwikkeltraject in verband moet staan met inkomensverwerving of verbetering van uw positie op de arbeidsmarkt. De eerste 250,00 euro zijn niet aftrekbaar.

Aan deze informatie over fiscale regelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij uw belastingadviseur.

Website Belastingdienst
Share by: