Verwijzers

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

E-mail
Telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag 12.00 uur - 13.00 uur
Bereikbaar voor collegiaal overleg, verwijzing en consultatie

EXPERTISE EN AFFINITEIT

Autisme
Burn-out & werkgerelateerde stress
(Chronische) Depressie
Forensische problematiek
PTSS & Trauma
Persoonlijkheidsdynamiek
Seksuele identiteit
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Zelfbeeld

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Cognitieve gedragstherapie
Groepsdynamica
EMDR
Experiëntiële (Client centered) therapie
Imaginaire exposure
Integratieve psychotherapie
Mindfulness
Schematherapie
Socratisch motiveren

 CONTACTGEGEVENS

Frans Smeets
0344 - 78 52 10
06 - 10 36 43 21

praktijk@smeets-psychotherapie.nl
zorgmail: 500072820@lms.lifeline.nl of smeetspsychotherapie@zorgmail.com
smeets-psychotherapie.karify.com

Erichemseweg 59 a
4117 GH Erichem
BIG PT 69.91.09.30.416 | BIG GZ 49.91.09.30.425 | AGB 94-012994 | AGB Praktijk 94-6009259| KvK 57.48.35.07 | IBAN NL66 RABO 014.14.11.384

KENNISNETWERK

Share by: